[/vc_column]

ZEOLİT

AMC Zeoliti


AMC ZEOLİT EN İYİ DOĞAL ZEOLİTTİR

AMC doğal zeoliti, doğal zeolit mineralleri grubundan birkaç temel mineralden oluşur. Onu diğer zeolit mineralleri grubundan ayırılmasının nedeni yüksek kaliteli özelliklere sahip olmasıdır. Bu nedenle grubun en iyi mineralleri olarak kabul edilir.


AMC Zeoliti Nasıl Oluşur?

Doğal AMC Zeoliti, volkanik kayaçlar ve volkanik kül tabakalarının alkali yeraltı suyu ile etkileşimi ile oluşur, doğal zeolit mineralleri, sığ deniz havuzlarında binlerce ve milyonlarca yıl arasında aralıklarla çökelme sonrası ortamlarda kristalleşir, zeolit barındırabilecek gözenekli bir yapı içerir. Na+, K+, Ca+2, Mg+2 ve daha fazlası gibi çok çeşitli katyonlar.


AMC Zeoliti Mineralleri Nelerdir?

AMC Zeoliti, aşağıdaki doğal zeolit mineralleri grubundan oluşur: yüksek kaliteli özellikleri ile karakterize edilen ve tarım, endüstriyel ve çevresel alanlarda çok yararlı olan Phillipsit, Chabazite ve Analcime, küresel zeolit üretiminin çoğu ise, Klinoptilolit mineralinden yapılmıştır.

Zeolite Minerals% B.H. 1 B.H. 2 B.H. 3 B.H. 4 B.H. 5 MIN MAX Average
Phillipsite 32.9 37.8 41.1 39.4 32.2 32.2 41.1 36.7
Chabazite 13.3 16.8 6.3 17.2 18.4 6.3 18.4 14.4
Analcime 8.1 5.5 9.7 0 5.2 0 9.7 5.7
Total 54.3 60.1 57.1 56.6 55.8 54.3 60.1 56.8
Non Zeolites Volkanik cam (palagonit), olivin, plajiyoklaz, piroksen, demir oksitler, smektit killeri, kalsit, organik madde ve selüloz

Analizler Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı laboratuvarlarında ve Türkiye ARGETEST laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir.

Sam. No. Ph He Cc An F Ch Sm G
BH1 *** * * ** *** ** *
BH2 ** * * ** *** ** * *
BH3 *** * * ** *** *** *
BH4 *** * * ** *** *** *
BH5 *** * * *** ** *** *

Ph-Phillipsite, He-Hematite, Cc-Calcite, An – Analcime, F-Feldspar, Ch: Chabazite, Sm-Smectite, G-Gypsum, Major: ***, Minor: **, Trace: *

Sam. No. Ph He Cc An F Ch Sm G
BH1 *** * * ** *** ** *
BH2 ** * * ** *** ** * *
BH3 *** * * ** *** *** *
BH4 *** * * ** *** *** *
BH5 *** * * *** ** *** *

Ph-Phillipsite, He-Hematite, Cc-Calcite, An – Analcime, F-Feldspar, Ch: Chabazite, Sm-Smectite, G-Gypsum, Major: ***, Minor: **, Trace: *

AMC Zeoliti minerallerinin diğer zeolitlerden farkı nelerdir?

AMC Zeolitinin, piyasada bulunan diğer zeolit ürünlerinden, özellikle Klinoptilolit zeolit ürünlerinden yüksek kalite özellikleri ile ayrılmaktadır. Bunlardan en önemlileri aşağıdaki gibidir:

1- İyon Değiştirme Kapasitesi:

Ürdün zeolitini oluşturan mineraller, Ürdün zeolit minerallerinin iyon değişim kapasitesi (CEC = 4-4.5 meq/g) arasında değiştiğinden, Klinoptilolit minerali başta olmak üzere diğer tüm zeolit minerallerinden üstündür. 2.2 meq/g) Diğer bir deyişle, Ürdün zeolit mineralleri, aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibi, Clinoptilolite minerle’nin iki katı CEC’ye sahiptir:

Doğada bulunan bazı zeolitlerin fiziksel özellikleri (Doğan, 2003)
Zeolite

Porosity

[%]

Heat

stability

CEC

[meq/g]

Specific gravity

[g/cm3]

Bulk density [g/cm3]
Analcime 38 high 4.54 2.24 1.85
Chabazite 47 high 3.84 2.05 1.45
Clinoptilolite 34 high 2.16 2.15 1.15
Faujasite 44 high 3.96 2.25 1.45
Erionite 35 high 3.12 2.02 1.51
Heulandite 39 low 2.91 2.18 1.69
Mordenite 28 high 4.29 2.12 1.70
Phillipsite 31 moderate 4.31 2.15 1.58

2- Kimyasal bileşenler:

AMC Zeolitinin ana kimyasal elementleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi analiz edilmiştir:

Parameters MIN MAX Average
SiO2 % 38.9 43.6 41.3
Al2O3 % 10.2 14.1 12.1
Fe2O3 % 12.8 14.4 13.6
CaO % 8.3 12.7 9.8
MgO % 4.2 9.0 7.1
K2O % 0.7 2.5 1.7
Na2O % 0.1 4.1 2.0
TiO2 % 2.6 3.1 2.8
P2O5 % 0.8 1.2 0.9
MnO % 0.2 0.2 0.2
SO3 % 0.0 1.0 0.2
LOI % 5.2 10.8 8.5
Mo ppm 1.3 4.9 2.4
Cu ppm 26.2 46.2 36.3
Zn ppm 84.8 418.3 149.4

Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi analiz edilen AMC Zeolitlerinde bulunan bitkilerin büyümesi için gerekli olan temel besin elementleri:

Mo ppm Zn ppm Cu ppm Mn ppm Fe% Ca% S% Mg% K% P% Essential Elements
2.4 149.5 36.3 0.1 7.0 4.9 0.1 3.5 1.3 0.3 Average

AMC Zeolitinde bitki büyümesi için gerekli olan on temel besin maddesi vardır. Bu elementler, bitkileri büyüme için gerekli olan temel elementlerle besleyen doğal bir gübre görevi görür. Diğer temel elementler olan N, O, H, C’ye gelince, bunlar suda ve havada bulunur.

3- AMC Zeolitinde bitki büyümesi için gerekli olan on temel besin maddesi vardır. Bu elementler, bitkileri büyüme için gerekli olan temel elementlerle besleyen doğal bir gübre görevi görür. Diğer temel elementler olan N, O, H, C’ye gelince, bunlar suda ve havada bulunur.

4- Fiziksel özellikleri:

Aşağıdaki tablo, AMC Zeolitlerinin fiziksel özelliklerinin çoğunu göstermektedir:

Parameters Range
pH 7.0 – 8.0
Color Reddish to dark brown
Water absorption (%) 8.53-10.8
Abrasive value (%) 35-52
Unit weight (kg/m3) 980-1010
Specific gravity (g/cm3) 1.56-1.80
Void ratio 17.54-30
Porosity (%) 15-35
Strength (N/cm2) 280-1212
Loss on Ignition (%) 3-16
CEC (meq/g) 0.94-2.16
Surface abrasion (mm) 27-28
Soundness (%) 8-9
CEC (meq/g) 0.94-2.16
Attrition resistance (wt. loss %) 4.5-8.9
Packed bed density (g/cm3) 0.94-1.15
T.D.S. (ppm) 1250-1500

PH: pH, bir sıvının asidik, bazik veya nötr olup olmadığını belirleyen ölçümdür. pH’ı 7 asitten az olan sıvılar ve pH’ı 7 alkali çözelti veya bazdan yüksek olan sıvılar.

5-Mineral içeriği:

AMC Zeolitinin farklı zeolit minerallerinin varlığına ek olarak, zeolitin ek içeriği ayrıca gözeneklilik, geçirgenlik ve bitki büyümesi ve kimyasal ve fiziksel özelliklerin iyileştirilmesi için gerekli mineral besin maddeleri açısından zeolit minerallerine benzer Volkanik tüf içerir. tarım toprakları ve atık su arıtma ve çimento endüstrisinde

AMC Zeolitinin Özellikleri?

AMC Zeoliti, yalnızca Ürdün zeolitinde bulunan benzersiz mineral, kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip doğal bir üründür.

  • AMC Zeoliti, meyve, sebze ve çiçeklerin yoğun olarak yetiştirilmesinde toprak için faydalı oldukça etkili bir gübre üretir ve bitki için gerekli olan temel besinleri içerdiğinden bitki büyümesini etkili bir şekilde destekler.
  • AMC Zeoliti, özellikle organik gübreler olmak üzere gübrelerle karıştırmak için özel olarak tasarlanmıştır.
  • AMC Zeoliti ayrıca, sızıntı suyu gübrelerinin yeraltı suyuna kontaminasyonundan yeraltı suyunun doğal bir koruması olarak kabul edilir.
  • AMC Zeoliti tarım sektörü başta olmak üzere tüm farklı kullanımlara uygun granül formda üretilmektedir.

Photomicrographs of the zeolitic tuff, showing phillipsite (Ph), Chabazite (Ch) and Palagonite (Pl) (XPL,X20)