Üretim Direktörü

Haitham Ibrahim

Eğitim

B.Sc. Çevresel ve Uygulamalı Jeoloji, Ürdün Üniversitesi 2015.

İş Deneyimi

 Wadi Al Hameema Madencilik Şirketi

  • Çevresel ve jeolojik çalışmaların hazırlanması, üç yıl

  Ürdün Üniversitesi / Jeoloji Bölümü. 

  • Ürdün Üniversitesi jeoloji bölümünde araştırma ekibinin bir üyesi olarak çalışıyor.
  • Hem sahada (pH, çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik, redoks potansiyeli, sıcaklık) hem de laboratuvarda (TDS, COD, BOD5, TN, TH) farklı parametreler için su numunelerinin (yeraltı suyu, yüzey suyu ve atık su numuneleri) toplanması ve analiz edilmesi , NH4, NO2, NO3, bulanıklık, eser elementler ve ana elementler).
  • Nihai raporlar için veri organizasyonuna ve yönetimine yardımcı olmak.
  • Jeoloji Bölümü lisans öğrencileri için kısa su analizi kursları düzenleyin.
  • Ürdün Üniversitesi’nde hidroloji laboratuarı sorumlusu.
  • Aşağıdaki derslerin laboratuvarlarında öğretim olarak çalışmak:

– Hidroloji – Saha teknikleri. – Genel jeoloji.

– Hidrokimya – Yapısal jeoloji. – Jeoloji Mühendisliği.