HAKKIMIZDA

Madencilik Hakkı

Ürdün’ün kuzeydoğusundaki Tlul Shahba bölgesinde bulunan madencilik hakkı alanı. Bölge (Hamlan Dağı), Safawi – Ruwaished ana yoluna yaklaşık 12 km uzaklıktadır. Uydu görüntüsünde gösterildiği gibi. Alanın yükseltisi 960-1020 m DSD arasında değişmekte olup, farklı tipte piroklastik malzemelerle arakatkılı bazaltik akıntılarla örtülü orta yükseklikteki volkanik tepeleri içermektedir. Toprak, birçok çamur tabakası tortusu ile alana dağılmıştır.